Hindi kasi maintindihan.

18 06 2007

From Dyoks.com.

Umiiyak si Inday sa tabi ng puno. Nakita ito ng isang diwata.

Diwata: Inday, bakit ka umiiyak?

Inday: paaangishin ami nga baay. (Pinaalis kami sa bahay.)

Diwata: Bakit?

Inday: Ingi po ashi ami nangapangbayad sa baay. (Hindi pa po kasi kami nakapagbayad sa bahay.)

Diwata: Ano ang kanilang hinihingi?

Inday: Erngat.

Diwata: Ha?

Inday: Erngat po, Erngat.

Diwata: Sige, kung gusto mo ng iyong kahilingan, isigaw mo lang ito.

Inday: NGUSTO NGO NG MANGAMING MANGAMING ERNGAT!!!

(Rinig naman ng diwata at peklat.)

Dinilat ni inday ang kanyang mata. Nakita niya na maraming peklat ang nasa katawan niya.

Inday: Ango to? Eklat?!

Diwata: Ang sabi mo peklat?

Inday: Hindi po erlas!!

Diwata: Perlas ba? Sorry, hindi kasi kita naintindihan eh!!


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: