I shall return

27 08 2007

I’m back from the province of my mom.

I will post soon, what happened to my vacation, these past 2 weeks and 3 days.

“Little Wonders” by Rob Thomas.

9 08 2007
“Little Wonders” by Rob Thomas, from the Walt Disney soundtrack, “Meet the Robinsons”.

9 08 2007
2007 MTV Movie Awards

8 08 2007

For the nominees of 2007 MTV Video Music Awards, visith or click the link below.

2007 MTV Video Music Awards

Source:
Wikipedia.org

Mawawala ng ilang araw.

7 08 2007

Hindi ako makakapag-blog ng ilang araw, kasi, matagal na akong kinukulit ng nanay ko, na umuwi ng probinsya niya.

Joke Time: Erap in banyo

1 08 2007

Sumakay si Erap sa isang foreign na eroplano, at nung nakalipad na ang eroplano, nakaramdam si Erap ng pagkaihi, pumunta si Erap sa pinaka malapit na restroom, may stewardess na napapaihi din sa restroom na ginagamit ni Erap.

Stewardess: Sir, are you done?
Erap: No, I’m Erap.
Stewardess: No, sir. I mean. Are you finish?
Erap: No, I’m a Filipino.
Stewardess: No, sir. I mean. Are you through?
Erap: What?!?!?! What do you think I am, false?

Ang sweet naman nila.

1 08 2007

These photos/pictures, were taken in Food Choices in TriNoMa, the day I bought the last book of the Harry Potter Series, called Harry Potter and the Deathly Hallows.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket